Torna Hällestad Fastighets AB

Våra lokaler

THFAB äger och förvaltar totalt sex lokaler. I dagsläget är samtliga uthyrda.

Butik

Butiken hyrs av Torna Hällestad Lanthandel som driver livsmedelsbutik, bageri och kaféverksamhet.

Lägenhet

Lägenheten består av en bostad på 180 kvm och ligger i direkt anslutning till Lanthandeln

Garage 1

Garaget erbjuder 35 kvm arbetsyta.

Garage 2

Garaget erbjuder 38 kvm arbetsyta.

Stall

Stallet erbjuder 35 kvm arbetsyta och används idag till bl.a. cementgjutning.