Torna Hällestad Fastighets AB

Till aktieägarna

Styrelsen i THAB förvaltar fastigheterna i bolaget och avser, i samklang med samtliga hyresgäster, sköta regelbundet underhåll samt utföra diverse förbättringar när behov uppstår.

Önskar man överlåta aktier, vänligen använd detta dokument:

Underlag

Köpes

Namn Antal aktier Pris / aktie

Säljes

Namn Antal aktier Pris / aktie
Kerstin Dahlberg
30
-

Sålda aktier

Antal aktier Pris / aktie Datum
10
2000 kr
2023-08-10