Torna Hällestad Fastighets AB

Torna Hällestad Lanthandel hyr huvuddelen av den större fastigheten och bedriver i denna livsmedelsbutik, kafé och bageri. I vindsvåningen som ligger ovanpå Lanthandels drivs en butik som säljer lokalt hantverk samt anordnar diverse kulturprojekt. Bostaden hyrs av privatpersoner. Två garagelokaler samt en stallbyggnad hyrs ut till arbete med hantverk och konst av diverse slag.