Torna Hällestad Fastighets AB

Vår historia

I december 2012 stängdes lanthandeln Villes och det drabbade alla oss som bor i Torna Hällestad. Att kunna veckohandla eller bara köpa en liter mjölk utan att behöva ta bilen är livskvalitet. En matbutik är dessutom både en social mötesplats och en viktig pusselbit för att locka fler att bosätta sig i byn.

​Med försämrad service hotas byns långsiktiga utveckling. Om färre väljer att flytta till Torna Hällestad sjunker marknadsvärdet på fastigheterna i byn, och på sikt kan minskad inflyttning även betyda att förskolornas och skolans existens är i fara.

Därför samlades en grupp bybor för att diskutera vad som kunde göras. Vi kom fram till att bilda ett bolag som kunde köpa fastigheten och därmed säkra huset som kommersiell lokal vilket också kunde möjliggöra en ny butik. Vi kallade till möte en söndagskväll i kyrkan och blev ganska förvånade när 140 personer dök upp.

Sedan rullade allt på i rask takt och Torna Hällestad Fastighets AB bildades.

Idag består vi av 130 aktieägare.

Samtliga fastigheter som ingår i THFAB är idag uthyrda och Torna Hällestad Lanthandel blomstrar och förser byn med förnödenheter, lokalproducerade läckerheter, kafé, bruncher och en del turister!

Vi lyckade med gemensamma krafter inte bara få tillbaka en lanthandel men dessutom skapa en gemensam samlingsplats och attraktionspunkt för utomstående.