Torna hällestad fastighets ab

Torna hällestads egna fastighetsbolag

Vi förser byn med lokaler och riksdaler utan skandaler

THFAB – Torna Hällestad Fastighets AB – är ett lokalt fastighetsbolag vars främsta uppgift är att äga och förvalta den fastighet som varit butik sedan 1867.

Högsta prioritet var att få tillbaka en butik i byn, men även att fylla övriga fastigheter med andra verksamheter och hyresgäster.

Torna Hällestad Fastighets AB bildades den 26 maj 2013 och består av ca 130 aktieägare som representerar mer än hälften av Torna Hällestads hushåll som tycker att det är viktigt att det finns  en butik och gemensam samlingspunkt i byn.

Till existerande aktieägare: önskar ni överlåta aktier, vänligen använd nedan blankett och överlämna till någon av styrelsemedlemmarna eller skicka till info@thfab.se.

Blankett överlåtelse aktier THFAB

Är du intresserad av att köpa aktier i THFAB? Fyll i formuläret på https://thfab.se/teckning.

 

PROJEKTET FOKUS TORNA HÄLLESTAD
Nedan kan ni nu se slutlig huvudrapport för projektet Fokus Torna Hällestad samt även en presentationsfolder och övriga delrapporter.  

En-vision-for-Hallestad Slutlig huvudrapport

 

Fokus Hällestad foldern slutversion (1)

LEA_Rapport_1281_Torna Hällestad

Torna Hällestad naturvägledning_lågupplöst

Rapport Enkät Fokus Hällestad

Ekosystemtjänster i Torna Hällestad 2020-11-01 Delprojektrapporter_lagupplost

Bilaga_Resultat av bussenkät hösten 2020

Samlad dokumentation bymöte på Boklunden 19 maj 2019

 

Bakgrundsinformation till projetket:
THFAB leder fram till juni 2020 ett leaderprojekt med syfte att skapa en fokuserad utveckling i Torna Hällestad och stärka ortens attraktivitet genom samverkan.

Målet med projektet är att ta fram utvecklingsplan som har förankrats lokalt. Projektet finansieras med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Status för projektet 19-11-17

Läs mer om landsbygdsutveckling på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

 

Hör av dig till oss!

Om du har funderingar kring aktier, vår verksamhet eller bara allmänt om byn, skriv gärna till oss. Vi hör gärna på vad du har att säga.