Torna hällestad fastighets ab

Torna hällestads egna fastighetsbolag

THFAB – Torna Hällestad Fastighets AB

THFAB – Torna Hällestad Fastighets AB – är ett lokalt fastighetsbolag vars främsta uppgift är att äga och förvalta den fastighet som varit butik sedan 1867.

Högsta prioritet var att få tillbaka en butik i byn, men även att fylla övriga fastigheter med andra verksamheter och hyresgäster.

Torna Hällestad Fastighets AB bildades den 26 maj 2013 och består av ca 130 aktieägare som representerar mer än hälften av Torna Hällestads hushåll som tycker att det är viktigt att det finns  en butik och gemensam samlingspunkt i byn.

Akiteägare i THFAB

Om du är existerande aktieägare och önskar att överlåta aktier, vänligen använd blanketten till höger och överlämna till någon av styrelsemedlemmarna eller skicka till info@thfab.se.

Fokus Torna Hällestad

Syftet är att starta en process där de som bor och verkar i byn kan ge sin syn på den framtida utvecklingen i Torna Hällestad.

THFAB leder fram till juni 2020 ett leaderprojekt med syfte att skapa en fokuserad utveckling i Torna Hällestad och stärka ortens attraktivitet genom samverkan.

Målet med projektet är att ta fram utvecklingsplan som har förankrats lokalt. Projektet finansieras med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer om landsbygdsutveckling på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

Hör av dig till oss!

Om du har funderingar kring aktier, vår verksamhet eller bara allmänt om byn, skriv gärna till oss. Vi hör gärna på vad du har att säga.