Torna Hällestad Fastighets AB

Var med och säkra och utveckla Lanthandeln – bli delägare i Torna Hällestad Fastighets AB

Du som inte bodde i Hällestad 2012 – eller av andra skäl inte kunde delta i bildandet av Torna Hällestad Fastighets AB (THFAB) – har nu möjlighet att bli delägare. Även du som redan är delägare får här möjlighet att utöka ditt ägande.

Bakgrund

Vid grundandet av bolaget 2012/2013 bidrog 133 aktieägare med kapital genom köp av totalt 1 900 aktier för 1 000 kr per aktie. Kapitalet på 1,9 mkr, plus ett banklån, möjliggjorde ett förvärv av fastigheten vid Torget för 3 mkr, och därmed inleddes starten på Torna Hällestad Lanthandel.

Sedan dess har Lanthandeln utvecklats kontinuerligt och har nu blivit inte bara en samlingspunkt för oss bybor men även en verksamhet som attraherar många besökare från när och fjärran.

Under 2020 har Lanthandeln, som så många andra, haft ett turbulent år, med omsättningsrekord men också en snabbt svängande marknad p.g.a. covid-19 och ett försök till etablering av filial i Dalby under pandemin. Per-Anders Hjort tog över ägarskapet av Lanthandeln under hösten 2020 och satsar nu på att ytterligare förbättra och utveckla verksamheten. För att understödja detta behövs ett antal investeringar i fastigheten som möjliggör en anpassning till den verksamhet som bedrivs idag och förbättrar arbetsmiljön för personalen samt uppfyller myndighetskrav. Bland annat behöver Lanthandeln investera i tillgängligheten (handikappanpassning) – ovanvåningen måste göras tillgänglig för besökande till caféet och restaurangen. Här krävs framför allt nya fönsterkupor och en hiss samt en ombyggnation av entrén och källaren. Dessa investeringar kräver nytt kapital.

Bolaget vill i samband med dessa investeringar ta chansen att bredda ägarbasen och öka delaktigheten i utvecklingen av både Lanthandeln och byn.

Erbjudandet om nyemission

Bolaget kommer att emittera upp till 400 nya aktier à 2 000 kr per aktie. Du kan anmäla intresse för att teckna valfritt antal aktier. Styrelsens rekommenderade post är 15 aktier (30 000 kr).

Underlag i form av bolagets senaste årsredovisning samt ett värderingsutlåtande om fastigheten finns att ladda ner från https://thfab.se/till-aktieagarna/. En s.k. likvidationsvärdering baserat på aktuellt värderingsutlåtande innebär ett aktiepris på ca 2 300 kr. Styrelsen väljer alltså att ge en viss rabatt för att uppmuntra till ett engagemang av nya aktieägare i byn.

Du kan teckna aktier genom att fylla i webbformuläret nedan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss styrelsen:

Anmälan för teckning av Aktier i Torna Hällestad Fastighets AB

Teckningstid
Teckningskurs
Rekommenderad post
Minsta post
Tilldelning
Betalningsdag

Senast söndag 29 augusti 2021
2 000 kr per aktie
15 st. aktier
5 st. aktier
Meddelas skriftligen
31 augusti 2021

Anmälan är bindande. Vid eventuell överteckning bestämmer bolagets styrelse om tilldelning av aktier. Varje investerare måste göra sin egen utvärdering av de risker som finns i projektet.