Torna Hällestad Fastighets AB

Om oss

Nyhet: FOKUS TORNA HÄLLESTAD

THFAB leder fram till juni 2020 ett leaderprojekt med syfte att skapa en fokuserad utveckling i Torna Hällestad och stärka ortens attraktivitet genom samverkan.

Målet med projektet är att ta fram en byutvecklingsplan som har förankrats lokalt. Projektet finansieras med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer om landsbygdsutveckling på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv