Till aktieägarna

Styrelsen i THAB förvaltar fastigheterna i bolaget och avser, i samklang med samtliga hyresgäster, sköta regelbundet underhåll samt utföra diverse förbättringar när behov uppstår.

Önskar man överlåta aktier, vänligen använd detta dokument: Överlåtelse av aktier

Aktier - Köpes

Inget just nu.

Aktier - Säljes

Inget just nu.