Torna Hällestads egna fastighetsbolag

THFAB – Torna Hällestad Fastighets AB – är ett lokalt fastighetsbolag vars främsta uppgift är att äga och förvalta den fastighet som varit butik sedan 1867.

Högsta prioritet var att få tillbaka en butik i byn, men även att fylla övriga fastigheter med andra verksamheter och hyresgäster.

Torna Hällestad Fastighets AB bildades den 26 maj 2013 och består av ca 130 aktieägare som representerar mer än hälften av Torna Hällestads hushåll som tycker att det är viktigt att det finns  en butik och gemensam samlingspunkt i byn.

Till existerande aktieägare: önskar ni överlåta aktier, vänligen använd nedan blankett och överlämna till någon av styrelsemedlemmarna eller skicka till info@thfab.se.

Blankett överlåtelse aktier THFAB

Är du intresserad av att köpa aktier i THFAB? Kontakta styrelsen eller skriv till: info@thfab.se

 

Nyhet: 

FOKUS TORNA HÄLLESTAD

THFAB leder fram till juni 2020 ett leaderprojekt med syfte att skapa en fokuserad utveckling i Torna Hällestad och stärka ortens attraktivitet genom samverkan.

Målet med projektet är att ta fram utvecklingsplan som har förankrats lokalt. Projektet finansieras med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

För mer information se vår info film.

Samlad dokumentation bymöte på Boklunden 19 maj 2019

Status för projektet 19-11-17

Läs mer om landsbygdsutveckling på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv