Torna Hällestads egna fastighetsbolag

THFAB – Torna Hällestad Fastighets AB – är ett lokalt fastighetsbolag vars främsta uppgift är att äga och förvalta den fastighet som varit butik sedan 1867.

Högsta prioritet var att få tillbaka en butik i byn, men även att fylla övriga fastigheter med andra verksamheter och hyresgäster.

Torna Hällestad Fastighets AB bildades den 26 maj 2013 och består av ca 130 aktieägare som representerar mer än hälften av Torna Hällestads hushåll som tycker att det är viktigt att det finns  en butik och gemensam samlingspunkt i byn.

Till existerande aktieägare: önskar ni överlåta aktier, vänligen använd nedan blankett och överlämna till någon av styrelsemedlemmarna eller skicka till info@thfab.se.

Blankett överlåtelse aktier THFAB

Är du intresserad av att köpa aktier i THFAB? Kontakta styrelsen eller skriv till: info@thfab.se